ជីវចម្រុះរបស់ប្រទេសថៃ ក្នុងជំហានឆ្ពោះទៅរកសង្គមគ្មានឧស្ម័នកាបូនិចត្រឹមឆ្នាំ 2050 ក្រុមហ៊ុន Toyota ពង្រីកភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយអង្គការ WWF ដើ ភាពជាដៃគូរវាង WWF​ និង​ TOYOTA ពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សដល់ប្រទេសថៃ ក្នុងជំហានឆ្ពោះទៅរកសង្គមគ្មានឧស្ម័នកាបូនិចត្រឹមឆ្នាំ 2050 ស្វែងយល់បន្ថែម ស្វែងយល់បន្ថែម Toyota Environmental Challenge 2050 គម្រោង Toyota Environmental Challenge 2050 ត្រូវបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្ដោតលើបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថានដូចជា… ស្វែងយល់បន្ថែម រថយន្តអគ្គិសនីហាយប្រីតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន រថយន្តអគ្គិសនីកូនកាត់របស់យើងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អ្នកបើកបរដែលមិនត្រឹមតែមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសន្សំសំចៃផងដែរ។ ស្វែងយល់បន្ថែម បានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន US$ 1 លានជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ World Wide Fund for Nature (WWF) ក្នុងភាពជាដៃគូរយៈពេលប្រាំឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួន យើងបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន US$ 1 លានដល់អង្គការ WWF ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 ងប្រែងអភិរក្សបរិស្ថាន។ យើងក៏បានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន US $1.2 លានជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species ផងដែរ។ ស្វែងយល់បន្ថែម ឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅឆ្នាំ 2050 របស់យើង កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ 2015 ក្រុមហ៊ុន Toyota បានប្រកាសអំពីគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា Toyota Environmental Challenge 2050។ យើងបានខិតខំកាត់បន្ថយបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថាន ដែលបណ្តាលមកពីរថយន្តឱ្យជិតដល់កម្រិតសូន្យ

បេសសកម្មរបស់យើង

ចាប់តាំងពីរថយន្ត Toyota ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1935 យើងបានក្លាយជាម៉ាករថយន្តដែលមានគេប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតនៅលើដងផ្លូវ1,2. ។ ដូច្នេះយើងមិនអាចមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ដែលរថយន្ត Toyota បានបង្កើតឡើងឡើយ។ ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការអភិរក្សបរិស្ថានបានដឹកនាំយើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1997 ឱ្យដាក់ចេញនូវរថយន្ត Prius ជំនាន់ទីមួយ ដែលជារថយន្តអគ្គិសនីហាយប្រីតដ៏ធំដំបូងគេរបស់ពិភពលោក។ ជាងម្ភៃឆ្នាំក្រោយមក បច្ចុប្បន្ននេះមានរថយន្តអគ្គិសនីហាយប្រីត Toyota ជាង 10 លានគ្រឿងនៅលើដងផ្លូវ។ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានចំពោះដំណើរការផលិតកម្ម រោងចក្រ និងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង គម្រោង Toyota Environmental Challenge ត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញជារូបរាង។

បញ្ហាប្រឈមទាំង 6 ដែលត្រូវផ្ដោតលើគម្រោង Toyota Environmental Challenge 2050

សមិទ្ធផលរបស់យើង

13.7%3

កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ន CO2 ពីរថយន្តថ្មី

រថយន្ត Toyota ថ្មីប្រើប្រាស់បរិមាណឥន្ធនៈតិចជាង 13.7% ដើម្បីដំណើរការចម្ងាយដូចគ្នានៅឆ្នាំ 2010។ ប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈកាន់តែតិចមានន័យថាការបញ្ចេញឧស្ម័ន CO2 ក៏កាន់តែតិច

19%4

បញ្ចេញឧស្ម័ន CO2 កាន់តែតិចនៅក្នុងវដ្ដនៃការប្រើប្រាស់

ម៉ូដែលរថយន្ត Camry ថ្មីរបស់យើងបញ្ចេញឧស្ម័ន CO2 តិចជាង 19% នៅក្នុងវដ្ដនៃការប្រើប្រាស់របស់វា ចាប់ពីតាំងផលិតឡើងរហូតដល់បានកែច្នៃឡើងវិញ ប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយម៉ូដែលមុនរបស់វា។

17,578 MWh5

បង្កើតថាមពលដែលអាចប្រើឡើងវិញ

បរិមាណថាមពលដែលអាចប្រើឡើងវិញដូចជា ថាមពលខ្យល់ និងព្រះអាទិត្យជាដើម ដែលយើងបានបង្កើតជាសកលនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota និងនៅរោងចក្រផ្សេងទៀត។

7.6%6

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងរថយន្ត Toyota មួយគ្រឿងៗដែលបានផលិត (ចាប់ពីឆ្នាំ 2018)

យើងបានកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកដែលចាំបាច់នៅក្នុងគំនូររបស់យើង និងដំណើរការផលិតរថយន្តផ្សេងទៀតតាមរយៈការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា។

98,7007

បានប្រើប្រាស់អាគុយខូចឡើងវិញ (ចាប់ពីខែមីនា ឆ្នាំ 2018)

យើងបានទប់ស្កាត់ធាតុជាច្រើនដែលកម្រមាននៅលើផែនដី និងប្លាស្ទិចដែលបានមកពីឥន្ធនៈមិនឱ្យចូលទៅក្នុងការផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីហាយប្រីតថ្មីឡើយ (HEV)។ ជាផ្នែកៗ សកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការកែច្នៃមេដែកបន្តុបលើគ្នា 35 តោន និងសមាសធាតុកាបូនតង់ស្ដែនបន្តុបលើគ្នាសរុបប្រហែល 170 តោន។

2001

បង្កើតកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយដល់សកម្មភាពបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota

យើងបានបង្កើតកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនក្នុងឆ្នាំ 2001 ដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពបរិស្ថានរបស់ NPOs និងក្រុមដទៃទៀតដោយមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងវិស័យបរិស្ថាន និងជំរុញឱ្យប្រជាជនទទួលខុសត្រូវលើមនុស្សជំនាន់ក្រោយ។